ლოგისტიკა

ლოგისტიკა

ავეჯის მიწოდება თურქეთის მასშტაბით

„ავეჯის ბაზრისთვის მიწოდების ჯაჭვის მართვა მოითხოვს დიდ გამოცდილებას და ორგანიზებულ საერთაშორისო ქსელს ამ კონკრეტულ ინდუსტრიაში. 

რა არის ლოჯისტიკა?

ჩვენი მიზანია დავადგინოთ სიტყვა „ლოჯისტიკის“ მნიშვნელობა, რომელსაც ვკითხულობთ გაზეთებში, ვხედავთ ქუჩებში და მივაწოდოთ ყველას ვისაქ აქვს ამის საჭიროება. Council of Logistics Management -მა, რომელიც ჩამოყალიბდა მსოფლიოს ყველა ლოჯისტიკის მომსახურე ორგანიზაციის გაერთიანებით, კითხვაზე, თუ რას ნიშნავს ლოჯისტიკა, ასე უპასუხა: ”ეს არის ყველა სახის პროდუქტი ლოჯისტიკის მომხმარებელთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად,  მიწოდების ჯაჭვში მომსახურებისა და ინფორმაციის ნაკადის მოძრაობის დაგეგმვის, განხორციელების, ტრანსპორტირების, შენახვისა და კონტროლის სერვისი ეფექტური და პროდუქტიული გზით.

მომსახურების ეს მიმართულება ამერიკაში დაინერგა და ამერიკულ კომპანიებთან ერთად ევროპაში გადავიდა. ჩვენს ქვეყანაში, რომლის ძირითადი საქმიანობაც ტრანსპორტირებაა, დაიწყო გადამზიდავი ორგანიზაციების და სასაწყობო დაწესებულებების სახელების შემდგომ სიტყვა „ლოჯისტიკის“.

ავეჯის მრავალი მწარმოებლისა და საცალო ვაჭრობისთვის ლოჯისტიკა ნიშნავს მიწოდების ხანგრძლივობას და მარაგის მაღალ დონეს.

მაგრამ დემორე-ს მაღალი ხარისხის მომსახურების მოქნილობა იზრდება, ლოჯისტიკური პროცესები ჩქარდება და ფიქსირებული ხარჯები ჯადოსნური გზით გადაიქცევა ცვლად ხარჯებად.