ადამიანური რესურსები

ადამიანური რესურსები

„დემორე“-მ თავის ერთ-ერთ ძირითად პრინციპად მიიღო ადამიანებში ინვესტიციის ჩადება.“დემორე“-ს წარმატების უკან კვალიფიციური და განთლებული თანამშრომლები დგას.კომპანიას მიაჩნია,რომ ხარისხიანი პროდუქსიისა და სერვისების წარმოება შესაძლებელია,კვალიფიციური და ბედნიერი თანამშრომლების მიერ.მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლების განვითარებასა  და მომზადებას.წარმატება ფასდება წარმოებით, კომპანიის მიზნების შესაბამისად.ეს მიდგომა უზრუნველყოფს,რომ ბრუნვის მაჩვენებელი დაბალია ინდუსტრიის საშუალო მაჩვენებელზე,რითაც იზრდება „დემორე“-ს კონკურენტუნარიანობა გრძელვადიან პერსპექტივაში.